Jakie są obowiązki zarządu związane z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych

Czy dla ważności uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz uchwały o podziale zysku niezbędne jest wcześniejsze poddanie sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta?


brak podanego kodu w bazie