Procedura interwencji w związku z przemocą w rodzinie

35 tysięcy funkcjonariuszy zakończyło szkolenie dotyczące nowych narzędzi pracy, które pozwolą szybciej i efektywniej reagować w sytuacji, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy domowej. W trakcie szkolenia policjanci instrukcje wyjaśniające odnośnie interpretacji znaków świadczących o konieczności podjęciu interwencji. Wprowadzane algorytmy i kwestionariusze mają na celu minimalizować dowolność w podejmowaniu interwencji


brak podanego kodu w bazie